“Αιάντειος” Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

“Αιάντειος” Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

Πλατεία Δημαρχείου, Αταλάντη | Τηλ. & Fax: 22330-80016 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/atalanti

Το 1964 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης (αρ. 144/13-11-64) συστήνεται Ν. Π. Δ. Δ. με το όνομα “Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης”. Σκοπός της νεοσύστατης βιβλιοθήκης ήταν “η εξύψωσις του πνευματικού, μορφωτικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των νέων της πόλεως” ,όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα πρακτικά του Συμβουλίου.