Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Σχεδόν δύο αιώνες δράσης καλύπτει μέχρι σήμερα η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Ιδρύθηκε το 1844 από την πρώτη Βουλή που συνήλθε αφού τεθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1844. Ο πρώτος διευθυντής της, ο Ζακύνθιος λόγιος και γνωστός δικαστικός Γεώργιος Τερτσέτης, την ανέδειξε σε πνευμαιτκό κέντρο της εποχής. Η ανάπτυξη και η οργάνωσή της όμως οφείλονται κυρίως στον Τιμολέοντα Φιλήμονα, βουλευτή, νομικό και εκδότη της εφημερίδας Αιών, ο οποίος εξελέγη το 1875 Έφορος του βουλευτηρίου.

Κεντρική Βιβλιοθήκη: Μέγαρο της Βουλής | Τηλ. 210 3707227, Fax 210 3707294
Μπενάκειος Βιβλιοθήκη: Ανθίμου Γαζή 2 | Τηλ. 210 5102603, Fax 210 5102050
Πρώην Καπνεργοστάσιο: Λένορμαν 218 | Τηλ. 210 5102605, Fax 210 5102080
Ιστοσελίδα: voulibeu.parliament.gr

Σχεδόν δύο αιώνες δράσης καλύπτει μέχρι σήμερα η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Ιδρύθηκε το 1844 από την πρώτη Βουλή που συνήλθε αφού τεθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1844. Ο πρώτος διευθυντής της, ο Ζακύνθιος λόγιος και γνωστός δικαστικός Γεώργιος Τερτσέτης, την ανέδειξε σε πνευμαιτκό κέντρο της εποχής. Η ανάπτυξη και η οργάνωσή της όμως οφείλονται κυρίως στον Τιμολέοντα Φιλήμονα, βουλευτή, νομικό και εκδότη της εφημερίδας Αιών, ο οποίος εξελέγη το 1875 Έφορος του βουλευτηρίου.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής φιλοξενήθηκε σε διάφορα κτίρια, για να εγκατασταθεί οριστικά το 1934 στο δεύτερο όροφο του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων στην Πλατεία Συντάγματος. Σήμερα λόγω του μεγάλου όγκου των συλλογών της στεγάζεται σε τρία σημεία της Αθήνας.