Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Σερρών-Δράμας 2ο χλμ., Σέρρες | Τηλ.: 23210 94500 | Ιστοσελίδα: www.hospser.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελληνικής περιφέρειας.
Με άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προσωπικό άριστα καταρτισμένο βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη του νομού Σερρών προσφέροντάς του τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας μέσα σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.