Γενικό Νοσοκoμείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη

Γενικό Νοσοκoμείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη

Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης | Τηλ.: 2310 693000 | Ιστοσελίδα: www.papageorgiou-hospital.gr

To Γ.Ν.Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.
Είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλο