Δήλωση του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις διαπιστωτικές πράξεις

Δήλωση του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις διαπιστωτικές πράξεις

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το τι θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε περίπτωση που τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν υπογράψουν τη διαπιστωτική πράξη, ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλης Παπάζογλου, απάντησε:

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, σύμφωνα με το νέο νόμο για τα ΑΕΙ, που οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των ΤΕΙ θα πρέπει να υπογράψουν τη διαπιστωτική πράξη για τη συγκρότηση επιτροπών που θα διενεργήσουν τις εκλογές για τα νέα Συμβούλια των ΑΕΙ.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της διαπιστωτικής πράξης, τη διαπιστωτική πράξη θα υπογράψει η Υπουργός.
Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι, σε όποιες περιπτώσεις μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012 δεν έχουν συγκροτηθεί τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων, για τα αντίστοιχα Ιδρύματα δεν θα υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους 2012.
Τέλος, σύμφωνα με το νόμο η θητεία των εν ενεργεία Πρυτανικών Αρχών λήγει στις 31 Αυγούστου 2012. Εάν έως τότε δεν έχουν εκλεγεί οι νέοι Πρυτάνεις σύμφωνα με τις διαδικασίες του νέου νόμου, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση οποιασδήποτε πράξης για το Ίδρυμα αυτό, όπως για παράδειγμα η έκδοση πτυχίων, η μισθοδοσία όλου του προσωπικού κ.άα.

Ροή Ειδήσεων