Κολυμβητικός Όμιλος Νηρέας, Λαμία

Κολυμβητικός Όμιλος Νηρέας, Λαμία