Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Ν. Νικολάου 20, Σέρρες | Τηλ. 23210 98550-5, Fax: 23210 058015 | Ιστοσελίδα: www.serrelib.gr

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 72/27-3-1952. Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Γαλλικό Προξενείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των.

Η Βιβλιοθήκη με την ίδρυσή της στεγάστηκε προσωρινά και για μικρά χρονικά διαστήματα σε ιδιωτικά κτίρια. Το 1957 μεταφέρθηκε στα υπόγεια του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Σερρών και το 1963 μεταστεγάστηκε στη σημερινή της θέση στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών. Ήδη ξεκίνησε η ανέγερση του νέου κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών που θα αποτελέσει πρότυπο κτιρίου Βιβλιοθήκης για όλη τη χώρα.

Την τελευταία δεκαετία η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε μια αλματώδη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο αναγνωστικό κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν σήμερα 70.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού. Τα μέλη της ανέρχονται σε 18.000 και καλύπτουν όλες τις ηλικίες ακόμη και νήπια.

Παράλληλα η Βιβλιοθήκη μας συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργάνωσε ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις φωτογραφίας, διαγωνισμό ζωγραφικής, υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργάνωσε λογοτεχνικά σεμινάρια και πραγματοποίησε επτά (7) εκδόσεις βιβλίων τοπικού ενδιαφέροντος.