Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ιδρύθηκε τυπικά με το Διάταγμα, που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 1832, με την επωνυμία "Δημοσία Βιβλιοθήκη" και με Διευθυντή το Γεώργιο Γεννάδιο, που έφερε τον τίτλο του "Επιστάτου". Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3149/03), αποστολή της Ε.Β.Ε. είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση στο κοινό των, σε κάθε δυνατή μορφή, γραπτών προϊόντων επιστήμης και πολιτισμού που συνδέονται με την Ελλάδα.

Κεντρικό Κτίριο: Πανεπιστημίου 32, Τ.Κ. 10679 Αθήνα
Κτίριο Αγίας Παρασκευής: Αγελάου & Μάρκου Αυγέρη 17, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 3382601, Fax: 210 3608495 | Ιστοσελίδα: www.nlg.gr

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ιδρύθηκε τυπικά με το Διάταγμα, που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 1832, με την επωνυμία “Δημοσία Βιβλιοθήκη” και με Διευθυντή το Γεώργιο Γεννάδιο, που έφερε τον τίτλο του “Επιστάτου”. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3149/03), αποστολή της Ε.Β.Ε. είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση στο κοινό των, σε κάθε δυνατή μορφή, γραπτών προϊόντων επιστήμης και πολιτισμού που συνδέονται με την Ελλάδα.

Ροή Ειδήσεων