Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής

Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής

<h4>Κορυτσάς 17 -19, Αγία Παρασκευή | Τηλ.: 210 6012946 | Ιστοσελίδα:<a href="http://gym-ekv-ag-parask.att.sch.gr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gym-ekv-ag-parask.att.sch.gr/</a></h4> Στο Ειδικό Γυμνάσιο μπορούν να φοιτήσουν κωφοί και βαρήκοοι μαθητές και μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα ή παλαιότερα από Ειδικό ή Κανονικό (δημόσιο ή ιδιωτικό) Δημοτικό Σχολείο και κατοικούν στην Αθήνα,στην Ευρύτερη περιοχή της Αττικής ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Κορυτσάς 17 -19, Αγία Παρασκευή | Τηλ.: 210 6012946 | Ιστοσελίδα:gym-ekv-ag-parask.att.sch.gr

Στο Ειδικό Γυμνάσιο μπορούν να φοιτήσουν κωφοί και βαρήκοοι μαθητές και μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα ή παλαιότερα από Ειδικό ή Κανονικό (δημόσιο ή ιδιωτικό) Δημοτικό Σχολείο και κατοικούν
στην Αθήνα,στην Ευρύτερη περιοχή της Αττικής ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Ροή Ειδήσεων