Ευκολότερο το συναινετικό διαζύγιο

Ευκολότερο το συναινετικό διαζύγιο

Πιο απλή αναμένεται να είναι από εδώ και στο εξής η έκδοση συναινετικών διαζυγίων έπειτα από την ψήφιση στη Βουλή του «νομοσχεδίου για τη δίκαιη δίκη», το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Απριλίου 2012.

Όπως επισημαίνει ο σύλλογος ΓΟΝΙΣ, με σκοπό τη γονεϊκή ισότητα για το παιδί, η έκδοση συναινετικού διαζυγίου συντομεύει θεαματικά γιατί θα ολοκληρώνεται σε μία και μόνη συζήτηση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου αντί για δύο και γιατί θα απαιτούνται έξι μήνες γάμου αντί για δώδεκα. Επιπλέον, χρειάζεται οι σύζυγοι με τους δικηγόρους τους να υπογράφουν δύο ιδιωτικά συμφωνητικά που, ένα για τις σχέσεις των συζύγων και ένα για την επιμέλεια – επικοινωνία – διατροφή των ανηλίκων τέκνων. Τα συμφωνητικά θα επικυρώνονται από το Δικαστήριο και θ’ αποτελούν τίτλο εκτελεστό όπως και η δικαστική απόφαση.

Συνεπώς το ήδη γνωστό σε όλους Σύμφωνο Κοινής Επιμέλειας που έχει συνταχθεί και παρουσιασθεί τον Ιούνιο 2010 από το σύλλογο ΓΟΝ.ΙΣ θα έχει πλέον (με την κατάθεσή του στο Δικαστήριο σε συζήτηση συναινετικού διαζυγίου) την ισχύ δικαστικής απόφασης. Οι συντάκτες του Συμφώνου Κοινής Επιμέλειας θα προτείνουν την νέα του έκδοση για να ενσωματώσουν σ’ αυτό τις τροποποιήσεις του νέου νόμου.

Επίσης συντομεύει η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων καθώς οι σχετικές αποφάσεις θα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός 48 ωρών μετά τη συζήτηση ή το αργότερο εντός τριάντα ημερών. Εξάλλου η προσωρινή διαταγή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών από την υποβολή της αιτήσεως και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του άλλου διαδίκου εκτός αν κρίνει αντίθετα το δικαστήριο.

Ο σύλλογος ΓΟΝΙΣ δίνει επίσης μεγάλη σημασία στο θεσμό της Δικαστικής Μεσολάβησης που αντίθετα με την Διαμεσολάβηση από δικηγόρο επιτρέπεται σε όλες τις διαφορές του Οικογενειακού Δικαίου. Αυτή θα διεξάγεται από μεσολαβητή Δικαστή διορισμένο από το Πρωτοδικείο με παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και των διαδίκων. “Δίδεται ένα εργαλείο αποτελεσματικής, γρήγορης επίλυσης των διαφορών, χωρίς νικητή και νικημένο γονιό, το οποίο όμως προϋποθέτει ώριμους και όχι στρεψόδικους γονείς”.

Ροή Ειδήσεων