Ιππικός Όμιλος Πολίχνης (Ι.Ο.Π.ΟΛ.)

Ιππικός Όμιλος Πολίχνης (Ι.Ο.Π.ΟΛ.)