«Κλιματικές αλλαγές και υγεία – Προκλήσεις για τον 21ο αιώνα»

«Κλιματικές αλλαγές και υγεία – Προκλήσεις για τον 21ο αιώνα»

Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας του Δρ. Ανδρέα Σκουλούδη που θα γίνει αύριο Τετάρτη 16/03 στις 12:30 στο πλαίσιο κύκλου Σεμιναρίων που διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μετά το 1970 οι πολιτικές για το περιβάλλον εστιάζονται στη απεξάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης από τη δημιουργία περισσοτέρων επιβλαβών εκπομπών στο περιβάλλον. Πρωταρχικός στόχος ήταν να βρεθούν μέτρα τα οποία να επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να μην απαιτούν υπέρογκο οικονομικό κόστος για την υλοποίηση τους. Η πρόκληση για την έρευνα είναι να εξετάσει εάν τα μέτρα αυτά οδηγούν σε ταυτόχρονη βελτίωση στην υγεία του πληθυσμού.

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι ερευνητικές προσπάθειες πρέπει να εστιάσουν στην καθιέρωση του σωστού χαρακτηρισμού των διεργασιών έκθεσης αλλά και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων περιορισμού της ρύπανσης. Συχνά, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι σχεδόν αδύνατον να ληφθούν μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά σε όλη την επικράτεια των κρατών. Σε αυτή την παρουσίαση αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε ειδικά τμήματα του πληθυσμού σε περιοχές με μεγάλη αγροτική ανάπτυξη. Αξιολογούνται τα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών και εξετάζεται η δυνατότητα της βελτίωσης της αποτύπωσης των συνθηκών έκθεσης χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ακριβή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Στην παρουσίαση εξετάζονται μια σειρά από σχεδόν άγνωστες ασθένειες σχετιζόμενες με διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, όμως με σημαντικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο πληθυσμό αλλά και σημαντικές διαφορές μεταξύ των βορείων και νοτίων χωρών. Εξετάζονται, ακόμη, οι βασικές αρχές των ασθενειών αυτών αλλά και ή εξέλιξη τους στο άμεσο μέλλον. Στη παρουσίαση γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και σε καινοτόμα συστήματα πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη μέτρηση και την ακριβή αξιολόγηση των συνθηκών σε χρόνιες και ακραίες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Ροή Ειδήσεων