Κολυμβητήριο Athinna Swimming Center

Κολυμβητήριο Athinna Swimming Center

Ηρακλείτου 24, Χαλάνδρι | Τηλ.: 210 6014990, Fax: 210 6017037 | Ιστοσελίδα: www.athinna.gr

Στο Athinna υλοποιούμε πρωτοποριακό πρόγραμμα κολύμβησης το παίζω και μαθαίνω. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην ανάπτυξη φιλικής σχέσης του παιδίου με το νερό μέσα από το παιχνίδι. Για το μάθημα χρησιμοποιείται εξειδικευμένος εξοπλίσμος και γίνεται από έμπειρους γυμναστές-εκπαιδευτές κολύμβησης που βρίσκονται μέσα στο νερό.