Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα | Τηλ.: 2410 617000, Fax: 2410 611097 | Ιστοσελίδα: www.uhl.gr

Σκοπός του νοσοκομείου είναι η παροχή δευτεροβάθμιας και κυρίως τριτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες, η εγκατάσταση σ’ αυτό των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων του ιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων ή άλλων μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η εκπαίδευση γιατρών και λοιπών επιστημόνων υγείας και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της υγείας.