Τι είναι ο Υδροφόρος Ορίζοντας;

Τι είναι ο Υδροφόρος Ορίζοντας;

Το 1/3 της βροχής που πέφτει στη γη ρέει στους ποταμούς και μετά στη θάλασσα, τα άλλα δύο τρίτα απορροφούνται από το χώμα. Οι σταγόνες της βροχής κυλούν...

Το 1/3 της βροχής που πέφτει στη γη ρέει στους ποταμούς και μετά στη θάλασσα, τα άλλα δύο τρίτα απορροφούνται από το χώμα. Οι σταγόνες της βροχής κυλούν αργά προς τα κάτω σε μια κοιλότητα εναποθήκευσης ύδατος, με ρυθμό περίπου ενός μέτρου ανά έτος. Η κοιλότητα εναποθήκευσης ύδατος ονομάζεται υδροφόρος ορίζοντας (ή υπόγειες δεξαμενές). Το νερό συλλέγεται σε αυτές τις υπόγειες δεξαμενές για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.