Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο που επιτρέπει στη Γη να διατηρεί τη θερμοκρασία της. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Το χρειαζόμαστε για να διατηρούμε τη Γη μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη.

Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο που επιτρέπει στη Γη να διατηρεί τη θερμοκρασία της. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Το χρειαζόμαστε για να διατηρούμε τη Γη μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν κρύα περίπου -20 oC, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 15 oC χάρη στο φαινόμενο αυτό. Ο αέρας που περιβάλει τη Γη αφήνει να διαπεράσουν οι ηλιακές ακτίνες, όπως μέσα σ’ ένα θερμοκήπιο. Το πρόβλημα δημιουργείται με τα αέρια που ελευθερώνονται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων και οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία αποσυντονίζει την ισορρπία του κλίματος πάνω στη γη.