Το δικό σου σχολείο είναι υπερασπιστής των παιδιών;

Το δικό σου σχολείο είναι υπερασπιστής των παιδιών;

Η UNICEF ανακοίνωσε την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών», απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα αυτό, που υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έχει στόχο την ευρεία διάχυση των αρχών και προτεραιοτήτων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της οικονομικής – και όχι μόνο – κρίσης, καθίσταται αναγκαίος περισσότερο από ποτέ.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ. 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92).

Οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών σε όλο τον κόσμο και παράλληλα μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες να μάθουν τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ορισμένα από τα αναφαίρετα δικαιώματα των παιδιών είναι αυτά που αφορούν στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την προστασία, την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή.

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές θα διασκεδάσουν, θα παίξουν, θα προβληματιστούν, θα μάθουν για το έργο της UNICEF, αλλά και θα βοηθήσουν εφόσον το επιθυμούν κάποια άλλα παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία της UNICEF στα σχολεία που συμμετείχαν και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δουλειάς των παιδιών σε εκδηλώσεις που το κάθε σχολείο θα πραγματοποιήσει στο χώρο του, στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Ας γίνει και το δικό σας σχολείο, Σχολείο Υπερασπιστής των Παιδιών.

Δηλώσεις συμμετοχής σχολείων στο www.unicef.gr ή στο φαξ 210 – 72 35 555

Ροή Ειδήσεων