Το νέο βιβλίο της Ιστορίας ΣΤ Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή

Το νέο βιβλίο της Ιστορίας ΣΤ Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση σε ψηφιακή μορφή, του νέου βιβλίου Ιστορίας ΣΤ Δημοτικού με τίτλο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», και συγγραφείς τους Ι. Κολιόπουλο, Ι. Μιχαηλίδη, Χ. Μηνάογλου και Αθ. Καλλιανιώτη. Το νέο βιβλίο της Ιστορίας ΣΤ Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή μπορείτε να το δείτε στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-F114/

 

Ροή Ειδήσεων