Το σκεύασμα Erbitux® και η διάθεσή του στην ελληνική αγορά

Το σκεύασμα Erbitux® και η διάθεσή του στην ελληνική αγορά

 

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα από τα διεθνή μέσα και την αναπαραγωγή τους από τα ελληνικά, θα θέλαμε να σας διευκρινήσουμε τα κάτωθι αναφορικά με το σκεύασμα Erbitux®.

Το Erbitux® δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά από τον Μάιο του 2011. Δεν διατίθεται μέσω νοσοκομείων ή φαρμακείων.

Το σκεύασμα ενδείκνυται στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου και η διάθεσή του ήταν αποκλειστικά νοσοκομειακή.

Για οποιοδήποτε ασθενή κριθεί απαραίτητη η θεραπεία με Erbitux®, η εισαγωγή και η διάθεσή του μπορεί να γίνει μέσω του Ινστιστούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), κατόπιν έγκρισης Επιστημονικής Επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

Το Μάιο του 2011, η Merck A.E. Ελλάς ενημέρωσε ως όφειλε τις αρμόδιες Αρχές για την απόφαση αυτή και προέβη σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που καθορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Τονίζεται ότι δεν επηρεάστηκε η κυκλοφορία του Erbitux® στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του Ομίλου διατίθενται κανονικά στην ελληνική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι ο όμιλος εταιρειών Merck, σεβόμενοι τις υψηλότερες αρχές και αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας που τηρούμε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Ελληνική αγορά, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας.