1ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης

1ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης