10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας