2ος Παιδικός Σταθμός Χριστοδουλάκειο Ερυθρού Σταυρού

2ος Παιδικός Σταθμός Χριστοδουλάκειο Ερυθρού Σταυρού