2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Ιωάννη Ρέντη

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Ιωάννη Ρέντη