3ο Δημοτικό Σχολείο Παγκρατίου

3ο Δημοτικό Σχολείο Παγκρατίου