3ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου