35ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

35ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά