7ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Ιωάννου Δάφνη

7ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Ιωάννου Δάφνη