7ος Παιδικός Σταθμός Πατησίων

7ος Παιδικός Σταθμός Πατησίων