8ος Παιδικός Σταθμός Κουκακίου

8ος Παιδικός Σταθμός Κουκακίου