80ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

80ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων