Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά Πειραιάς

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά Πειραιάς

Μπόταση 51, Πειραιά | Τηλ.: 210 4284444 | Ιστοσελίδα: www.metaxa-hospital.gr

Το νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ”, εδώ και αρκετές δεκαετίες προσφέρει, με ικανοποιητική επάρκεια, εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, κυρίως στον τομέα των ογκολογικών παθήσεων, εφόσον το νοσοκομείο διατηρεί και ενισχύει τον αντικαρκινικό του χαρακτήρα.
“Εργαλεία” για την πραγματοποίηση των στόχων αποτελούν, ως ένα βαθμό, οι ικανοποιητικές δομές του νοσοκομείου, η πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία των στελεχών, η υφιστάμενη και αναμφισβήτητη τεχνογνωσία, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.