Αυτά είναι τα προϊόντα για τα δόντια που ανακαλούνται λόγω επικίνδυνων χημικών ουσιών

Αυτά είναι τα προϊόντα για τα δόντια που ανακαλούνται λόγω επικίνδυνων χημικών ουσιών

Για την ανάκληση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων λεύκανσης δοντιών ενημερωθήκαμε από το ενημερωτικό δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

 

Αυτά είναι τα προϊόντα λεύκανσης δοντιών

Εμπορικό σήμα: DENTECH

Ονομασία: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Στοιχείο ID:112230874217·σημείο eBay number:174236385685

γραμμωτός κώδικας: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας: Άγνωστο

Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης: ΆΓΝΩΣΤΗ

Χημικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου ως λευκαντική ουσία (μετρούμενη συγκέντρωση:10,8 % κατά βάρος).Το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης./το εν λόγω προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

 Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά Το προϊόν πωλήθηκε ηλεκτρονικά, ιδίως μέσω του eBay.

Χώρα καταγωγής: Ηνωμένες Πολιτείες

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Δανία

Εμπορικό σήμα: WHITE 1NE

Ονομασία: Tandblekningspenna – Teeth Whitening Pen

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

γραμμωτός κώδικας: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας: 19110501

Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης: ΌΧΙ

Χημικός κίνδυνος. Σύμφωνα με τον κατάλογο συστατικών, το προϊόν περιέχει υπερβορικό νάτριο (τιμή:0,35 %), η οποία ελευθερώνει βόριο και απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα.Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία καταστρέφοντας το σύστημα αναπαραγωγής ή προκαλώντας βλάβες στο έμβρυο./το προϊόν/το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες 

Χώρα καταγωγής: Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Δανία

Δείτε το κείμενο των ανακλήσεων εδώ και εδώ

Ροή Ειδήσεων