Δημοτικά: Αυτή είναι η ύλη που θα διδαχθεί από την 1η Ιουνίου σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσική

Δημοτικά: Αυτή είναι η ύλη που θα διδαχθεί από την 1η Ιουνίου σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσική

Τα Δημοτικά Σχολεία ετοιμάζονται για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία από την Δευτέρα 1η Ιουνίου και η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, νέες συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Φυσικής μέχρι να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά που φέτος ορίζεται για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Αυτή είναι η ύλη που θα διδαχθούν οι μαθητές μόλις επιστρέψουν στα θρανία

Για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Σύμφωνα με το ΑΠΣ σκόπιμο είναι, σε κάθε τάξη, να δοθεί έμφαση σε ποιοτικούς στόχους του μαθήματος:

α. Ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας με έμφαση στην κατανόηση του κειμένου. β. Παραγωγή γραπτού λόγου βάση των κειμενικών ειδών που έχουν προλάβει να διδαχθούν με σχετικά ικανοποιητική επάρκεια (δομή, σύνταξη, λεξιλόγιο, βασικά σχήματα λόγου). γ. Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα με έμφαση στα εξής γλωσσικά φαινόμενα: σημεία στίξης, τονισμός λέξεων, διάκριση των μέρων του λόγου και η λειτουργία τους, βασικοί ορθογραφικοί κανόνες (καταληκτική ορθογραφία), παραγωγή και σύνθεση λέξεων, χρόνοι και κλίση του ρήματος ενεργητικής και παθητικής φωνής, γένη και κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, βασικές αντωνυμίες (πχ προσωπικές, κτητικές, αόριστες, οριστικές), βασική σύνταξη πρότασης και βασικά σχήματα λόγου (παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις), δευτερεύουσες προτάσεις και εγκλίσεις (μόνο για Στ ́ τάξη).
Ειδικά για την Α ́ Δημοτικού : Ανάγνωση κειμένου με σχετική ευχέρεια και κατανόηση του κειμένου (ακόμα και αν το κείμενο έχει έκταση μιας μικρής παραγράφου).

Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής προκειμένου για την παραγωγή γραπτού κειμένου με νόημα (χρήση της βασικής συντακτικής δομής και βασικού λεξιλογίου ακόμα και αν το κείμενο αφορά μια παράγραφο 4-5 σειρών).

Για τα Μαθηματικά

Για τη Φυσική

Για την Ιστορία

Ακολουθεί πίνακας για τα βασικότερα σημεία στο μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό ανά τάξη. Οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη την ύλη που είχαν διδάξει πριν το κλείσιμο των σχολείων, τις ευρύτερες συνθήκες, τις ανάγκες κάθε τάξης, τους βασικούς στόχους ανά τάξη σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα επανάληψης ή και διδασκαλίας των παρακάτω κεφαλαίων από την ύλη:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 -2020

 

Ροή Ειδήσεων