Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο: Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα;

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο: Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα;

Τι προβλέπει το άρθρο 6 του Συντάγματος;

Έγγραφο της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή προς τη Βουλή παρουσιάζει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και προσδιορίζει την οργανικότητα.

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2, του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109 ) όπως ισχύει: «Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15) ανά τμήμα».

Η οργανικότητα

Η οργανικότητα για τα δημοτικά σχολεία προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο σύμφωνα με την Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (Β ́ 1507) Κ.Y.A..

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Λύκεια

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β ́ 2451):

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70).

Διαβάστε επίσης:

Νηπιαγωγείο: Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα;

Ιαπωνία: H κυβέρνηση προσφέρει δωρεάν νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά κάτω των δύο ετών

Δημοτικά – Νηπιαγωγεία: Ολοκληρώνεται η προθεσμία εγγραφών των μαθητών