Εξηγώ ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα με ένα σχήμα : Άσκηση για μαθητές με δυσκολίες στη Γλώσσα

Εξηγώ ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα με ένα σχήμα : Άσκηση για μαθητές με δυσκολίες στη Γλώσσα

Κάποια παιδιά, ιδιαίτερα μετά την Β’ Δημοτικού, δυσκολεύονται εξαιρετικά με το μάθημα της Γλώσσας. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, για τα παιδιά με δυσλεξία, για τα οποία γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να κατασκευάσουν ξεχωριστό, παρεμβατικό υλικό, προκειμένου να τα βοηθήσουν με το διάβασμά τους. Ως υλικό παρέμβασης ορίζεται και ένα απλό σχέδιο ή σχεδιάγραμμα στο τετράδιο του παιδιού, το οποίο θα λειτουργήσει ως μεσολαβητής και εργαλείο για να γίνει κατανοητή η γλωσσική πληροφορία τη δεδομένη στιγμή. Είτε, λοιπόν, το παιδί σας έχει δυσλεξία, είτε απλά δυσκολεύεται πολύ με την κατανόηση της Γλώσσας, το παρακάτω σχεδιάγραμμα θα το βοηθήσει σημαντικά.

Πρόκειται για ένα απλό, αλλά λειτουργικό σχήμα, που ο καθένας μπορεί να κάνει στο τετράδιο και σε αυτό να συμπεριλάβει τους βασικούς όρους της Γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο απεικονίζουμε τον λειτουργικό ρόλο των Ουσιαστικών, Επιθέτων και Ρημάτων ώστε να προκύψει και η σωστή συντακτική χρήση αργότερα μέσα σε προτάσεις και κείμενα. Εδώ να τονίσουμε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που παίζει πάντα στην διδακτική προσέγγιση των δυσλεξικών παιδιών η απεικόνιση των κανόνων και πληροφοριών.

Το σχήμα

Το σχήμα δείχνει στο κέντρο το Ουσιαστικό που περικλείεται γύρω γύρω από τα Επίθετα, δηλαδή πληροφορίες για το Τι και Πώς είναι το ουσιαστικό και το οποίο ενεργεί με διάφορους τρόπους που φαίνεται μέσα από τα Ρήματα.

Η χρήση του

Θα διαπιστώσετε κατά την εφαρμογή πόσο φυσικά προκύπτει η συμπλήρωση του. Τα παιδιά γεμίζουν το σχήμα γρήγορα και συνειδητοποιούν εύκολα τι σημαίνει ο κάθε όρος. Έτσι εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους αλλά εξασκείται και η δυνατότητα ανάκλησης των ήδη αποθηκευμένων λέξεων.

Αν θέλετε χρησιμοποιήστε τον τρόπο “μια λέξη γράφω εγώ και μια εσύ” για να μειώσετε το άγχος της ανάκλησης λέξεων!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: [email protected]

Ροή Ειδήσεων