Επανάληψη στη γραμματική: Μαθαίνω την ορθογραφία των επιθέτων

Επανάληψη στη γραμματική

Επανάληψη στη γραμματική: Μαθαίνω την ορθογραφία των επιθέτων

Κάνουμε επανάληψη στη γραμματική και μαθαίνουμε την ορθογραφία των επιθέτων.

Τι είναι τα επίθετα; 

Επίθετα λέγονται οι λέξεις που δηλώνουν τι είδους είναι ή ποια ιδιότητα έχει το ουσιαστικό. Τα επίθετα έχουν τρία γένη, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Ακολουθούν κάθε φορά το γένος του ουσιαστικού. Π.χ. Α. η όμορφη κοπέλα Γ. ο ψηλός άνδρας Β. το μεγάλο τραπέζι Δ. η ξύλινη καρέκλα

 Επίθετα που τελειώνουν σε «–ος, –α, –ο»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ος, –α, –ο» ακολουθούν την ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν αντίστοιχα σε «–ος» (αρσενικό), σε «–α» (θηλυκό) και σε «–ο» (ουδέτερο). Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Νέος άνθρωπος νέα γυναίκα νέο ρούχο (ονομαστική ενικού) Νέοι άνθρωποι νέες γυναίκες νέα ρούχα (ονομαστική πληθυντικού) Νέων ανθρώπων νέων γυναικών νέων ρούχων (γενική πληθυντικού)

Επίθετα που τελειώνουν σε «–ος, –η, –ο»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ος, –η, –ο» ακολουθούν την ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν αντίστοιχα σε «–ος» (αρσενικό), σε «–η» (θηλυκό) και σε «–ο» (ουδέτερο). 36 Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Καλός άνθρωπος καλή φίλη καλό ρούχο (ονομαστική ενικού) Καλοί άνθρωποι καλές φίλες καλά ρούχα (ονομαστική πληθυντικού) Καλών ανθρώπων καλών φίλων καλών ρούχων (γενική πληθυντικού)

Επίθετα που τελειώνουν σε «–ός, –ιά, –ό»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ός, –ιά, –ό» ακολουθούν την ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν αντίστοιχα σε «–ος» (αρσενικό), σε «–α» (θηλυκό) και σε «–ο» (ουδέτερο). Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Α. Κακός άνθρωπος κακιά γυναίκα κακό ζώο (ονομαστική ενικού) Β. Κακοί άνθρωποι κακές γυναίκες κακά ζώα (ονομ. πληθυντικού) Γ. Κακών ανθρώπων κακών γυναικών κακών ζώων (γενική πληθυντικού)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πληθυντικός αριθμός στο θηλυκό δεν έχει «ι». Π.χ. Γράφουμε κακές, γλυκές, μαλακές και όχι κακιές, γλυκιές, μαλακιές.

 Επίθετα που τελειώνουν σε «–ύς, –ιά, –ύ»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ύς, –ιά, –ύ» γράφονται στο αρσενικό και στο ουδέτερο με «υ» ύψιλον στον ενικό αριθμό (εκτός από τη γενική). Στον πληθυντικό ακολουθούν την ορθογραφία των αρσενικών σε «–ος» και των ουδέτερων σε «–ι» αντίστοιχα, αλλά το «υ» γίνεται «ι». Τα θηλυκά ακολουθούν την ορθογραφία των θηλυκών σε «–α». 37 Π.χ. Αρσενικό Ουδέτερο Α. ο βαθύς ωκεανός το φαρδύ ρούχο (ονομαστική ενικού) Β. οι βαθιοί ωκεανοί τα φαρδιά ρούχα (ονομαστική πληθυντικού) Γ. των βαθιών ωκεανών των φαρδιών ρούχων (γενική πληθυντικού)

Επίθετα που τελειώνουν σε «–ής, –ιά, –ί»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ής, –ιά, –ί» ακολουθούν την ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν αντίστοιχα σε «–ης» (αρσενικό), σε «–α» (θηλυκό) και σε «–ι» (ουδέτερο). Συνήθως δηλώνουν χρώμα. Στον πληθυντικό, στο αρσενικό, ακολουθούν την ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν σε «–ος». Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Α. Καφετής σκύλος καφετιά γάτα καφετί σκυλί (ονομ. ενικού) Β. Καφετιοί σκύλοι καφετιές γάτες καφετιά σκυλιά (ονομ. πληθ.) Γ. Καφετιών σκύλων καφετιών γατών καφετιών σκυλιών (γεν. πληθ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο αρσενικό και στο ουδέτερο, πρόσεξε το «ι» στη γενική ενικού (αν και είναι δύσχρηστη) και στον πληθυντικό.

 Επίθετα που τελειώνουν σε «–ής, –ής, –ές»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ής, –ής, –ές» έχουν ίδιους τύπους για το αρσενικό και για το θηλυκό. Στον ενικό αριθμό γράφονται με «η» (ήτα) και στον πληθυντικό με «ει» (έψιλον γιώτα). 38 Το ουδέτερο τελειώνει σε «–ές» στον ενικό και σε «η» (ήτα) στον πληθυντικό. Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Α. Διεθνής αγώνας διεθνής έκθεση διεθνές παιχνίδι (ονομ. ενικού) Β. Διεθνείς αγώνες διεθνείς εκθέσεις διεθνή παιχνίδια (ονομ. πληθ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη βοήθεια του δασκάλου εξασκηθείτε και στην κλίση αυτών των επιθέτων. 3.1.6

Επίθετα που τελειώνουν σε «–ής, –α, –ικο»

Τα επίθετα που τελειώνουν σε «–ης, –α, –ικο»ακολουθούν στο αρσενικό την ορθογραφία των ανισοσύλλαβων σε «–ης» (π.χ. νοικοκύρης). Τα θηλυκά και τα ουδέτερα ακολουθούν την ορθογραφία των θηλυκών σε «–α» και των ουδέτερων σε «–ο». Π.χ. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Α. Χαδιάρης σκύλος χαδιάρα γάτα χαδιάρικο σκυλί (ονομ. ενικού) Β. Χαδιάρηδες σκύλοι χαδιάρες γάτες χαδιάρικα σκυλιά (ονομ. πληθ.) Γ. Χαδιάρηδων σκύλων (άνευ) γατών χαδιάρικων σκυλιών (γενική πληθ.)

Πηγή: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας

Ροή Ειδήσεων