Επίδομα μέχρι 400 ευρώ για κατασκήνωση: Ποιοι γονείς το δικαιούνται;

Κατασκηνωτικό επίδομα

Επίδομα μέχρι 400 ευρώ για κατασκήνωση: Ποιοι γονείς το δικαιούνται;

Ποιοι και πώς θα πάρουν κατασκηνωτικό επίδομα για το έτος 2024;

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου έως και την 30ή Ιουνίου οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Οργανισμό για τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος για το έτος 2024 για τα έμμεσα ασφαλισμένα και δικαιοδόχα τέκνα, τα οποία έχουν γεννηθεί από 1/1/2008 έως 31/12/2018 (απόφαση ΔΣ 17/15-5-2024).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες με τον Οργανισμό κατασκηνώσεις (Η λίστα με τις κατασκηνώσεις θα ανανεώνεται).

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Κατηγορία 1: Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2008 έως και 14/6/2018 που κρίθηκαν μη δικαιούχα της παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος από τη ΔΥΠΑ και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2022 (εκκαθαριστικό 2023), υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (αθροιστικά και των δύο γονέων), προσαυξανόμενο κατά 8.000 ευρώ για κάθε παιδί ή υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης του αιτήματος από τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (διαμονή για 15 ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης), ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 400 ευρώ για κάθε παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής. Για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών, θα δοθεί το ποσό των 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλες τις ημέρες ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβάλουν από 20/5/2024 έως και 30/6/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2022)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του gov.gr, όπου δηλώνεται ότι δε θα γίνει χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για το έτος 2024 (ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.) ή εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο απορρίφθηκε ή είναι υπό επανεξέταση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.
 • Ειδικότερα για:
 1. Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου
 2. Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)
 3. Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 των τέκνων της οικογένειας
 4. Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου.

Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν στο e-mail τους, την εγγυητική επιστολή, την οποία θα καταθέσουν στη συνεργαζόμενη κατασκήνωση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ο/η αιτών/ούσα είναι δικαιούχος του επιδόματος, θα αποστέλλεται η εγγυητική επιστολή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι δηλωμένη στο μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου θα αποστέλλονται στον ΕΔΟΕΑΠ:

 • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
 • Βεβαίωση της κατασκήνωσης/ημερήσιου camp για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2022)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του gov.gr, όπου δηλώνεται ότι δε θα γίνει χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για το έτος 2024 (ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.) ή εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο απορρίφθηκε ή είναι υπό επανεξέταση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης
 • Ειδικότερα για:
 1. Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου
 2. Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)
 3. Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 των τέκνων της οικογένειας
 4. Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου

Το δικαιούμενο ποσό θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων παραστατικών και ολοκλήρωσης του υπηρεσιακού ελέγχου.

Για τυχόν απορίες: 210-7264700, επιλογή 3 (διοικητικές υπηρεσίες) και στη συνέχεια 6 (συμβεβλημένοι πάροχοι-φαρμακεία) ή [email protected] και για τους ασφαλισμένους της βόρειας Ελλάδας 2310 278271 (εσωτερικό 1), κ. Παπαβαρσάμη ή [email protected]

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές: 12 ερωτήσεις – απαντήσεις

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τι αλλάζει από φέτος; Ποια θα είναι η αύξησή του;

Κώστας Σλούκας – Μαρία Δαρσινού: Τα υπέροχα στιγμιότυπα με την κόρη τους, Βαλέρια, και το δεύτερο παιδί που έρχεται

Ροή Ειδήσεων