Επίδομα μητρότητας: Νέες κατηγορίες!

Επίδομα μητρότητας: Νέες κατηγορίες!

Το επίδομα μητρότητας πρόκειται να υποδεχθεί νέες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θα ενταχθούν στους δικαιούχους.

Το δικαίωμα είναι μερικώς μεταβιβάσιμο και στον έτερο γονέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλέον η συνολική προστασία της γονεϊκότητας.

Με την προτεινόμενη διάταξη, όλες οι νέες, μη μισθωτές και ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το οποίο θα ανέρχεται στα €780 (κατώτατος μισθός) για 9 μήνες.

Το επίδομα μητρότητας θα λαμβάνεται και από τις μισθωτές ασφαλισμένες οι οποίες έως σήμερα αποκλείονταν λόγω διαφορετικών κανόνων των πρώην Ταμείων τους (π.χ. ασφαλισμένες π. ΤΑΥΤΕΚΩ, έμμισθες ασφαλισμένες π. ΕΤΑΑ).

Βασικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν η ευρύτερη προστασία της μητρότητας, αλλά και η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις.

 προϋποθέσεις χορηγησης

  • Να υπάρχει ταμειακή ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού,
  • Και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Ροή Ειδήσεων