Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης & μελέτης “Το δάσος των χρωμάτων”

Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης & μελέτης “Το δάσος των χρωμάτων”

Προύσσης 1, Πεύκη | Τηλ.: 210 6148118, Κιν.: 6948063816 | Ιστοσελίδα: www.dasosxromaton.gr

Το δάσος των χρωμάτων λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 12.30 – 20.30. Οι μικροι του φίλοι απασχολούνται με δραστηριότητες όπως μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, θέατρο με σκιές και black light, ζωγραφική, κατασκευές, περιβαλλοντολογική αγωγή, ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια κα. Επίσης λειτουργούν τμήματα μελέτης σχολικών μαθημάτων των 6 τάξεων του δημοτικού.