Γιατί η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη

Γιατί η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους σε όλη την Ευρώπη. Η συμβολή του στην ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πολύτιμη τόσο για τη συνολική υγεία και ευημερία των πολιτών όσο και για την οικονομία. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 απέδειξε πόσο απαραίτητος και σημαντικός είναι αυτός ο κλάδος.

Τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν να αντιμετωπίσουν τρεις σημαντικές κοινές προκλήσεις αφού ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, οι ολοένα αποτελεσματικότερες φροντίδες υγείας είναι και πιο δαπανηρές και οι ασθενείς, που έχουν γίνει πραγματικοί καταναλωτές φροντίδων υγείας, πιο απαιτητικοί. Για την αντιμετώπιση των τριών αυτών προκλήσεων απαραίτητη είναι η πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους, υψηλό ποιοτικό επίπεδο της προσφοράς περίθαλψης και οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας.

Η σχέση ανάµεσα στις δηµόσιες δαπάνες και κατ’ επέκταση στις δαπάνες υγείας και την οικονοµική ανάπτυξη έχει προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες.

Η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.

Η επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί η υγεία ως το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει μια χώρα και ως βασικός μοχλός παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσε βασικό θέμα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του 1ου SFEE Summit με τίτλο “Pharma’s (R)evolution – What’s Next & What Value It Brings”, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί φορείς από το ελληνικό οικοσύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και διεθνών στελεχών και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.

Ανάγκη για συνέργειες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξέλιξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και η συνακόλουθη επανάσταση που επιφέρει στα εθνικά συστήματα υγείας μέσω βιώσιμων λύσεων και καινοτόμων ανακαλύψεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συνέργειες στο σύνολο του οικοσυστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας.

Ο Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε πως: «Με περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ζουν με μια χρόνια νόσο, γνωρίζουμε ότι τα εθνικά συστήματα υγείας δεν είναι σχεδιασμένα για να διαχειριστούν αυτή την αυξημένη ζήτηση», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι: «Τα επόμενα χρόνια, η δημογραφική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω των ασθενειών θα απαιτήσουν μετασχηματισμό και περαιτέρω επενδύσεις στα εθνικά συστήματα υγείας, ώστε να καταστούν βιώσιμα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος».

 «Για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να δούμε τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ως αυτό που πραγματικά είναι – μια επένδυση στην καλύτερη υγεία και την οικονομική ευημερία των εθνών. Κάθε δολάριο που επενδύεται στην υγειονομική περίθαλψη έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει από 2 έως 4 δολάρια στις εθνικές οικονομίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πρώτα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης που διεξήχθη στη Γερμανία από τη Roche σε συνεργασία με το Ινστιτούτο WifOR, ένα παγκοσμίως κορυφαίο ινστιτούτο οικονομικών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε ότι το 2023, ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου της Roche, εκτιμάται ότι θα αποφέρει πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια οικονομικής αξίας στη γερμανική οικονομία μέσω της διατήρησης των ανθρώπων στην εργασία, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της δυνατότητάς τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν συνολικά στην κοινωνία», τόνισε ο Khaled Ismail.

Ο Khaled Ismail υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για την εφαρμογή πλαισίων αξιολόγησης της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως προς την αξία που επιφέρει στα θεραπευτικά αποτελέσματα των ασθενών, την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και τον αντίκτυπο στην εθνική οικονομία (όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η άτυπη περίθαλψη), καθώς και την ανάγκη ολοκληρωμένου συστήματος πρόσβασης ώστε να καλύπτει όλα τα στάδια της νόσου, από την έγκαιρη ανίχνευση και την έγκαιρη θεραπεία έως τη συμμόρφωση των ασθενών, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι: «Προκαταρκτική έρευνα εκτιμά ότι ο οικονομικός αντίκτυπος λόγω αύξησης της παραγωγικότητας που επιφέρει η θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού, είναι 2 έως 3 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που επιφέρει η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, σε χρονική περίοδο 10 ετών».

Είναι πολύ σημαντικό όλο το σύστημα της υγείας να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τη σπατάλη και θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά του. Παράδειγμα αποτελούν τα υποδόρια σκευάσματα, τα οποία είναι ταχύτερα στη χορήγηση και απελευθερώνουν πολύτιμο κλινικό χρόνο. Επιπρόσθετο παράδειγμα αποτελεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» από το Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, Άγιος Σάββας στην Ελλάδα, όπου περισσότεροι από 100 ασθενείς λαμβάνουν τις ογκολογικές θεραπείες τους στο σπίτι (ενδοφλέβια και υποδόρια) – μια πρωτοβουλία που αποτελεί επίσης εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ροή Ειδήσεων