Η Merck στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

Η Merck στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

Συνεπής στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας η Merck Ελλάδος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενισχύσει τα Παιδικά Χωριά SOS υποστηρίζοντας την ειδική αγωγή των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που θα αντιστοιχούσε στα Χριστουγεννιάτικα δώρα των εργαζόμενων της εταιρείας θα διατεθεί ως ενίσχυση για να υποστηριχθούν οι ανάγκες ειδικής αγωγής των παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης. Η δράση αυτή, που αποτελεί πρωτοβουλία των εργαζομένων, εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Merck που «αγκαλιάζει» τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Merck εστιάζει τους πόρους της εκεί όπου μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους. Το επιτυγχάνει με τη δέσμευσή της σε τρεις στρατηγικά σημαντικούς πυλώνες: την υγεία, την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και τον πολιτισμό / εκπαίδευση.

Τα παιδικά χωριά SOS από το 1975 στη χώρα μας

Tα Παιδικά Χωριά SOS είναι μία διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1949 στο ρόλο της Αυστρίας, από τον Herman Gmeiner. Σήμερα, λειτουργούν σε 136 χώρες, βοηθώντας χιλιάδες παιδιά μέσα από προγράμματα εναλλακτικής φροντίδας και πρόληψης, σχολεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες προς τις τοπικές κοινωνίες. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 1975 και πλέον λειτουργούν 4 Παιδικά Χωριά SOS, 2 Στέγες Νέων, 2 Ξενώνες Βρεφών SOS, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.

Πάγια δέσμευση της Merck

Η Αλεξάνδρα Κιτσαντά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Merck, δήλωσε: «Η εταιρικά υπεύθυνη δράση αποτελεί πάγια δέσμευση της Merck και για αυτό το λόγο φροντίζουμε κάθε έκφανση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να αντανακλά αυτή τη δέσμευση. Με αυτό το σκεπτικό επιδιώκουμε συστηματικά συνέργειες με οργανισμούς και φορείς που διαπνέονται από αντίστοιχες αξίες. Τα Παιδικά Χωριά SOS και το έργο τους σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η έμφαση που δίνουν στην εκπαίδευση των παιδιών, μας έδωσε απλώς την ευκαιρία να ταιριάξουμε την πρόθεσή μας να τους υποστηρίξουμε με τους πυλώνες εταιρικής υπευθυνότητας της Merck.»

Ροή Ειδήσεων