“Μην σαμποτάρετε το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Βρείτε λύση πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά”

"Μην σαμποτάρετε το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Βρείτε λύση πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά"

“Μην σαμποτάρετε το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Βρείτε λύση πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά”

Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι φωνές των Νηπιαγωγών που κάνουν λόγο για υποβάθμιση του Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου από πλευράς Υπουργείου με σαφή προτίμηση των ΚΔΑΠ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Νηπιαγωγών τονίζεται το αίτημά τους για άμεση απόσυρση του ΦΕΚ 2332/τ.Β’/2-6-2021 για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. μετά τη λήξη του Υποχρεωτικού Σχολικού Προγράμματος».

Τι καταγγέλει η Ένωση Νηπιαγωγών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/τ.Β’/2-6-2021) “Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)”, την οποία υπογράφουν εφτά (7) Υπουργοί, εκ των οποίων η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή, προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Μάλιστα ως σχολικό ωράριο νοείται το Υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα (13:00 για τα Νηπιαγωγεία και 13:15 για τα Δημοτικά), χωρίς να λαμβάνεται καν υπόψη το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Δημόσιων Σχολείων.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση, απαξιώνοντας τον θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, χωρίς να αναγνωρίζει ότι το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και κατ’επέκταση οι ώρες 13:00/13:15-16:00 θα πρέπει να λογίζονται ως Σχολικό Ωράριο, προωθεί τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π., παράλληλα και ανταγωνιστικά, με ενασχόληση σε γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημόσιου Σχολείου, όπως μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, εικαστικά, αθλητισμό, χορό κτλ.

Επισημαίνουμε ότι φορείς ίδρυσης των Κ.Δ.Α.Π. μπορούν να είναι οι Δήμοι, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης τα Κ.Δ.Α.Π. λαμβάνουν αμοιβή για τα φιλοξενούμενα παιδιά, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται στο Δημόσιο Σχολείο.

Θεωρούμε ότι η εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί έκφανση της προσπάθειας που συντελείται εδώ και μερικά χρόνια για υπαγωγή των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με πρώτα “θύματα’’ το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο.

Το σύνολο των Νηπιαγωγών εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη μετατροπή του Ολοήμερου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου από Υποχρεωτικό σε Προαιρετικό.

Σήμερα ο κλάδος των Νηπιαγωγών επιβεβαιώνεται για τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ήδη από το 2016, καθώς ο προαιρετικός χαρακτήρας του Ολοήμερου Προγράμματος του Δημόσιου Σχολείου θα άφηνε περιθώρια για την αμφισβήτηση του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού του ρόλου, την σταδιακή απαξίωσή του και την οριστική εξαφάνισή του από το σχολικό ωράριο, όπως είδαμε στη συγκεκριμένη ΚΥΑ.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου αποτελεί ένα αμιγώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα λειτουργώντας αντισταθμιστικά και συμβάλλοντας στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ειδικότερα, το Νηπιαγωγείο, ως το πρώτο συστηματικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποδέχεται μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, καλείται να παίξει ενισχυτικό μορφωτικό, κοινωνικοποιητικό και αντισταθμιστικό ρόλο.

Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο, με το διευρυμένο ωράριο και το πλούσιο σε παιδαγωγικά ερεθίσματα πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να άρει τις εκπαιδευτικές ανισότητες και να εφαρμόσει κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία ενισχύουν και αναδεικνύουν τις δυνατότητες των μαθητών.

Ταυτόχρονα, εξομαλύνει τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των μαθητών, αναπτύσσοντας ολόπλευρα την προσωπικότητα τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε κατάλληλα διαμορφωμένο παιδαγωγικό περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση του ΦΕΚ 2332/τ.Β’/2-6-2021. Δεν παραγνωρίζουμε την κοινωνική χρησιμότητα των Κ.Δ.Α.Π., ωστόσο θεωρούμε πως αυτά θα πρέπει να λειτουργούν μετά τη λήξη του ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος του δημόσιου σχολείου, δηλαδή μετά τις 16:00.

Ζητάμε την καθιέρωση του υποχρεωτικού ολοήμερου προγράμματος στο Νηπιαγωγείο και σε όλη την διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς μόνο θετικά παιδαγωγικά και κοινωνικά αποτελέσματα έχει να προσφέρει.

Ως εκ τούτου ζητάμε την αύξηση της χρηματοδότησης για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμες προσλήψεις.

Τονίζουμε ότι η υποχρέωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την καθολική και χωρίς προβλήματα εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης:

“Ασυνόδευτο”: Η ταινία του 3ου Νηπιαγωγείου Βουτών στέλνει μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς

Αυτό το υπερσύγχρονο δημόσιο Νηπιαγωγείο της Αττικής είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά σχολεία

Καταγγελία: “Πρόβλημα στα Νηπιαγωγεία. Κίνδυνος νήπια να μετατεθούν σε ΚΔΑΠ Δήμων”

Πρότυπος παιδικός σταθμός και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ: Δύο νέες υποδομές στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Γλυφάδας!

 

Ροή Ειδήσεων