Νηπιαγωγεία: Πότε δίνονται τα πιστοποιητικά φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό;

Νηπιαγωγεία: Πότε δίνονται τα πιστοποιητικά φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό;

Νηπιαγωγεία: Πότε δίνονται τα πιστοποιητικά φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό;

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων για τα Νηπιαγωγεία είναι η 14η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό.

Δημοτικά

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων, 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή, θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Επίσης την ίδια ημέρα αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου

Προκειμένου οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες των Δημοτικών Σχολείων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων Τίτλων Προόδου για την προαγωγή των μαθητών/τριών στην επόμενη τάξη και των Τίτλων Σπουδών για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα myschool έχουν αναρτηθεί οι Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α’ έως και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/ντριες – οι Προϊστάμενοι/μένες για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος Προόδου (για Τάξεις Α’-Ε’) .

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Παρέμβαση ΟΠΕΚΑ για την τροφική δηλητηρίαση δεκάδων μαθητών

Το δέρμα σου, στην ακμή του

Γιατί πρέπει να σταματήσετε να στέλνετε μηνύματα στα παιδιά σας όταν είναι στο σχολείο