Νηπιαγωγείο: Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα;

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο: Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα;

Τι προβλέπει το άρθρο 6 του Συντάγματος;

Έγγραφο της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή προς τη Βουλή παρουσιάζει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και προσδιορίζει την οργανικότητα.

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της παρ. 2 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4589/2019 (Α ́13) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια.

Η οργανικότητα

Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια.

Στις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι πέντε (5) ενώ στα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι δέκα πέντε (15) σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α ́111).

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνία: H κυβέρνηση προσφέρει δωρεάν νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά κάτω των δύο ετών

Δημοτικά – Νηπιαγωγεία: Ολοκληρώνεται η προθεσμία εγγραφών των μαθητών

Σχ. χρ. 2024 – 25: Πώς θα βρείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί;