«Ο γιος μου μιλάει ακατάπαυστα και δεν μπορεί με τίποτα να συγκεντρωθεί σε κάτι…»

«Ο γιος μου μιλάει ακατάπαυστα και δεν μπορεί με τίποτα να συγκεντρωθεί σε κάτι…»

«Ο γιος μου 13 ετών μιλάει ακατάπαυστα. Βλέπει τηλεόραση και μιλάει, κάνει ιδιαίτερο μάθημα και μιλάει, την ώρα του μαθήματος στο σχολείο μιλάει, πετάγεται συνέχεια, είναι στη χορωδία και μιλάει. Δεν συγκεντρώνεται σε κάτι…»

Απαντά η Γρηγορία Σόμπολου, Ψυχολόγος – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια

Η ακατάπαυστη ομιλία που αναφέρετε αφορά στο ότι μπορεί ο γιος σας να βλέπει τηλεόραση ή να κάνει μάθημα και να διακόπτει, να μην περιμένει τη σειρά του ή να μιλά την ώρα που θα έπρεπε να τραγουδά μαζί με τα παιδιά της χορωδίας. Η ακατάπαυστη ομιλία θα μπορούσε να αποτελεί σύμπτωμα της ΔΕΠ-Υ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητας).

Ο όρος ΔΕΠ-Υ υποδηλώνει δυσκολίες στη διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης που απαιτείται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Η δυσκολία διατήρησης της προσοχής ενδέχεται να συνοδεύεται από νευρικές κινήσεις ή δυσκολία παραμονής σε μια συγκεκριμένη θέση για κάποιο χρονικό διάστημα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής είναι η δυσκολία συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής, η αποφυγή για δραστηριότητες που απαιτούν συνεχή πνευματική προσπάθεια, η δυσκολία στην οργάνωση εργασιών, η απώλεια αντικειμένων που του είναι απαραίτητα (π.χ. μολύβια, τετράδια, ασκήσεις για το σπίτι κ.ά.), οι νευρικές κινήσεις των χεριών και των ποδιών, το σκαρφάλωμα ή στριφογύρισμα σε μη κατάλληλους χώρους, οι απερίσκεπτες απαντήσεις πριν από την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, η συνεχής και ακατάπαυστη ομιλία και η δυσκολία στην αναμονή όταν τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για να κινητοποιηθεί κάποιος χρειάζεται να έχει παρατηρήσει κατά πόσον το παιδί έχει παρεκκλίνει σε σχέση με άλλα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας. Ανάλογα με την ηλικία του μπορεί επίσης να εμφανίζει συνοδά προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην ομιλία ή στην ανάπτυξη του λόγου, στην κινητική ανάπτυξη ή στις ικανότητες προσαρμογής. Για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ χρειάζεται να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό.

Δεν θα ήθελα να παραλείψω να πω ότι υπάρχει πιθανότητα η ακατάπαυστη ομιλία να προέρχεται από μια μορφή κατάθλιψης που εξελίσσεται και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται απαραίτητα να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό, έτσι ώστε να ερευνήσει τη συμπεριφορά του γιου σας, παίρνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες που δεν αναφέρονται εδώ και που θα είναι καταλυτικοί ως προς την ακριβή διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση.

Σόμπολου Γρηγορία
BSc in Psychology, MA, MSc
Ψυχολόγος – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια
Σχολές γονέων
Τηλ: 693 23 16887