Οι 9 διαφορετικοί τύποι Γυμνασίου που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα

Οι 9 διαφορετικοί τύποι Γυμνασίου που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την παροχή γενικών γνώσεων, ενώ η Δευτεροβάθμια χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση των μαθημάτων. Και καθώς η βασική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία, την οργάνωση και τον ρόλο Δημοτικού και Γυμνασίου είναι αυτή των δύο σχολείων που εργάζονται αυτόνομα, η μετάβαση των 12χρονων έχει επιπτώσεις στη σχολική τους πορεία ενώ για το 10% αυτής της ηλικιακής ομάδας η αλλαγή σχολείου αποτελεί τραυματική εμπειρία και πολλά απ΄ αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα που συνεχίζονται και στις υπόλοιπες τάξεις.

 

Το Infokids.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τα διαφορετικά είδη Γυμνασίου, τα οποία είναι διαθέσιμα και στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Σκοπός του άρθρου είναι να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές για τα είδη των Γυμνασίων και για τα μαθήματα που γίνονται σε αυτά. Στο άρθρο που ακολουθεί θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εγγραφής, για τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών, τους τρόπους διδασκαλίας  αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο μαθητής για ολόπλευρη μάθηση.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Σκοπός του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου είναι η εξοικείωση, η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων τους. Οι μαθητές εμβαθύνουν στην κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: Θεάτρου, Κινηματογράφου, Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και Καλών Τεχνών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Γενικού Γυμνασίου- Λυκείου και μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας των τριών κατευθύνσεων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διευρυμένο και διαμορφώνεται  σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως.  Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.  Υπάρχουν 5 Καλλιτεχνικά Γυμνάσια στο Γέρακα, στο Περιστέρι, στο Κερατσίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης και στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Μουσικό Γυμνάσιο

Το Μουσικό Γυμνάσιο απευθύνεται σε μαθητές  που έχουν κλίση και ταλέντο στη μουσική, χωρίς να διαθέτουν απαραίτητα μουσικές σπουδές. Σκοπός της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου είναι η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της Μουσικής Παιδείας, χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας των μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων, παράλληλα με τα γενικά μαθήματα, καθώς επίσης και λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπως (Μουσικά Σύνολα, Θεατρικές Παραστάσεις, Μουσικούς Αγώνες & άλλα).

Στα Μουσικά Γυμνάσια εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας . Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Λειτουργούν 46 Μουσικά Γυμνάσια σε όλη τη χώρα που μπορείτε να δείτε εδώ και στην Αττική λειτουργούν 5, το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Γέρακα, το Μουσικό Σχολείο Αθήνας, το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και το Μουσικό Σχολείο Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο

Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο παρέχει εκκλησιαστική εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους  χωρίς η στελέχωση των υπηρεσιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα να αποτελεί υποχρεωτικό επαγγελματικό προσανατολισμό αποκλειστικής κατεύθυνσης.

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αποτελούν τμήμα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για αυτό και οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής:

Σχετική αίτηση,
Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα),
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.

Η επιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Επισημαίνεται ότι στους άρρενες μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι δυνατή (εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορεία του Εκκλησιαστικού Σχολείου) η δωρεάν διαμονή και σίτιση τους στα οικοτροφεία των αντίστοιχων με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδας.

Λειτουργούν 9 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια που μπορείτε να τα δείτε αναλυτικα εδώ

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 «Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης- επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.» Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

α) σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ. β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης απευθύνονται σε  μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια αυτά περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α’, Β’ και Γ’. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην  τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

Δείτε αναλυτικά τα σχολεία εδώ και εδώ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο

Στα νέα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια η φοίτηση θα είναι 4ετής στο Γυμνάσιο και 4ετής στο Λύκειο και θα μπορούν να εγγράφονται μαθητές ηλικίας έως 16 ετών. Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου και όσοι συνεχίζουν και αποφοιτούν από το Λύκειο το απολυτήριο και το πτυχίο τους θα είναι ισοδύναμο των ΕΠΑΛ. Επιπλέον θα τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας. Στο 4ετές Γυμνάσιο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα του γενικού γυμνασίου εμπλουτισμένο με δραστηριότητες προεπαγγελματικής ετοιμότητας και στο 4ετές Λύκειο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Εσπερινού ΕΠΑΛ, ώστε να περιοριστεί η πρόωρη εξειδίκευση των μαθητών. Με την ίδρυσή του δίνεται διέξοδος αξιόπιστης επαγγελματικής εκπαίδευσης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και  δυσκολίες προσαρμογής. Το σχολικό έτος 2017-18 θα αποτελέσει μεταβατική περίοδο εφαρμογής και το σχολικό έτος 2018-19 θα εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Πειραματικό Γυμνάσιο

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α’ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών. Εντός προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή – Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθ μός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

Διαβάστε ποια είναι τα Πειραματικά Γυμνάσια εδώ

Πρότυπο Γυμνάσιο

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθη τών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

Εσπερινό Γυμνάσιο

Το Εσπερινό Γυμνάσιοαπευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους σπουδές, παρέχοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξελιχθούν πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, αρ. 45, παρ. 7, «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους».

 Η φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο διαρκεί 3 έτη (τάξεις Α-Β-Γ). Τα Απολυτήρια Εσπερινού Γυμνασίου είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ημερησίων Σχολείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών). Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε διδακτικές ώρες την ημέρα. Οι καθηγητές του Σχολείου είναι επιστήμονες ειδικευμένοι και καταξιωμένοι στην εκπαίδευση εργαζομένων μαθητών και ενηλίκων.

Εσπερινά Γυμνάσια υπάρχουν σε σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας.

 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο

Το 1996, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ένταξης παλλινοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, ψηφίζεται νόμος για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στους ομογενείς καθώς και την ομαλή ένταξη τους στην ελληνική πραγματικότητα. Λειτουργούν τάξεις υποδοχής, στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες τους, μαθαίνανε εντατικά την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα ή παρακολουθούσαν το ημερήσιο πρόγραμμα των “κανονικών” τάξεων με παράλληλη γλωσσική και μαθησιακή κάλυψη.Οι καθηγητές του σχολείου διδάσκουν στα παιδιά να αγαπούν την Ελλάδα και να προσπαθούν γι΄ αυτήν και τους ίδιους, αναλαμβάνοντας λαογραφικά, περιβαλλοντικά και άλλα πολιτιστικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξοικείωση των παιδιών με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα Διαπολιτισμικά Γυμνάσια εδώ

 

 

Ροή Ειδήσεων