Οι δάσκαλοι στην αντεπίθεση για το νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό – Aπεργούν για τα #Τέμπη την Τετάρτη 8 Μαρτίου

To "τσουνάμι" κρουσμάτων στα σχολεία φέρνει αλλαγές στο πρωτόκολλο για να κλείνει η τάξη

Οι δάσκαλοι στην αντεπίθεση για το νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό – Aπεργούν για τα #Τέμπη την Τετάρτη 8 Μαρτίου

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος παίρνει θέση για το νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό που έχει τεθεί προς διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας .

Όπως τονίζεται από πλευράς δασκαλών ” Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει να επικεντρώνονται στις επιθετικές συμπεριφορές πριν την εκδήλωση του φαινομένου στο σχολείο, στη βοήθεια στους μαθητές που ενδέχεται να εκδηλώσουν επιθετικές συμπεριφορές καθώς και στην προσπάθεια μείωσης της συχνότητας και της έντασής τους ως ένα ολοκληρωμένο «σχέδιο δράσης».

Η UNESCO, στη μελέτη της για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στηνπρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας δίνει ιδιαίτερο βάρος στονολιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια τέτοια πολιτική.

Στη σύνοψη της μελέτης αναφέρεται ότι «τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποτελεσματικές απαντήσεις στη σχολική βία, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες ή ολιστικές, δηλαδή να αποτελούνται από συνδυασμό πολιτικών και παρεμβάσεων»

Αυτό συνιστά μιααπάντηση που «υπερβαίνει το σχολείο» και «θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα ως ένα σύστημα ολικής εκπαίδευσης ή μια προσέγγιση ολόκληρηςτης εκπαίδευσης». Η ολιστική προσέγγιση στοχεύει στην αλλαγή του κλίματος τουσχολείου ώστε να μην αναπαράγεται η βία με την αποτελεσματικότηταπρόληψης και εφαρμογής προγραμμάτων κατά του σχολικού εκφοβισμού ναέχει άμεση σχέση με την υιοθέτηση της Κοινωνικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο αυτό οι παρεμβάσεις αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους

Το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς, την κοινωνική αντίληψη καιτις κοινωνικές σχέσεις. Με την ανάγνωση των 16 άρθρων του νομοσχεδίου καθώς και τουτμήματος «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό ότιτίποτα από τα παραπάνω δεν έχει απασχολήσει, κατ’ ελάχιστο, τουςσυντάκτες.Από τους ορισμούς, ακόμα, του άρθρου 4, διαπιστώνεται η απουσία σύνδεσης των «ορισμών» του φαινομένου με τις επιστημονικές εννοιολογικέςπροσεγγίσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναφορά της παραγράφου «δ»που εντάσσει στον σχολικό εκφοβισμό την «… παρεμπόδιση της ομαλήςδιεξαγωγής των μαθημάτων» η οποία είναι φανερό ότι αποτελεί πολιτική καιόχι επιστημονική προσέγγιση αφού, ολοφάνερα, παραπέμπει στο φαινόμενοτων καταλήψεων.

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Έ. με την Υπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο ζήτημα (εννοείται ότι κατά την πάγια τακτική της,πραγματοποιήθηκε μετά τη δημόσια ανάρτηση στη διαβούλευση), τονίσαμε,ανάμεσα στα άλλα, ότι
  • το νομοσχέδιο προκλητικά αγνοεί όλο το πλέγμα των δράσεων πουέχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια από την εκπαιδευτική κοινότητα
    της Σχολικής Βίας» που δημιουργήθηκε το 2012 αλλά παραμένειανενεργό από το 2016 με την ευθύνη του ίδιου του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρότι οιδράσεις των εκπαιδευτικών στις τάξεις συνεχίζονται…). Η Υπουργός ανέφερε τον αποσπασματικό χαρακτήρα όλων των παραπάνω και τηνως τώρα απουσία πλαισίου με «ύπαρξη μόνο διάσπαρτων διατάξεων»ενώ αντιφάσκοντας και αποδεικνύοντας την έλλειψη ουσιαστικής εμβάθυνσης, στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» (4) αναφέρεται ότι«ενισχύεται το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία».

 

  • για μια ακόμη φορά, αυτοί που θα επωμισθούν το βάρος τηςδιαχείρισης, των παρεμβάσεων και του συνόλου των επώνυμων αλλάκαι ανώνυμων καταγγελιών (άρθρα 7, 8 και 9), θα είναι οι εκπαιδευτικοί(διευθυντής/διευθύντρια, προϊστάμενος/προϊσταμένη του σχολείου καιτου/της εκπαιδευτικού που θα ορίζεται), δίχως επαρκή επιστημονικήστήριξη και με επιβάρυνση των ήδη επιβαρυμένων με ατέλειωτηγραφειοκρατία (εξ αιτίας των συνεχών παράλογων εντολών τουδιοικητικού μηχανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.) καθηκόντων τους.

 

  • η «ειδική ψηφιακή πλατφόρμα», που στην «Ανάλυση ΣυνεπειώνΡύθμισης» (2) παρουσιάζεται ως «σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τηνπρόληψη και την αντιμετώπιση» (!!!), θα προκαλέσει περισσότεραπροβλήματα από αυτά που, υποτίθεται, ότι επιλύει, ιδιαίτερα εξ αιτίας της δυνατότητας υποβολής ανώνυμων καταγγελιών, αφού δενπροβλέπεται καμία προστασία εκπαιδευτικών και μαθητών από,τυχόν, ψευδείς, κακόβουλες αναφορές οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνακόμα και παρεμβάσεις της δικαιοσύνης.

 

Αυτό, σε συνδυασμό με το απαράδεκτο γεγονός ότι συνεχίζει να απουσιάζει η λήψη μέτρων διασφάλισης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Έ. έχει καταθέσει 2 φορές σχετική πρόταση νόμου η οποία έχει αγνοηθεί προκλητικά παρά τις μεγαλόστομες διαβεβαιώσεις των 2 τελευταίων κυβερνήσεων) ενέχει τον κίνδυνο συχνής επανάληψης των φαινομένων όπου εκπαιδευτικοί σύρονται (και αναίτια διασύρονται), στα δικαστήρια, όταν καμία αναφορά δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο στο φαινόμενο των εκπαιδευτικών ως αποδεκτών βίας, φαινόμενο που αυξάνεται ανησυχητικά.

 

  • οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ανεπαρκείς, με αποσπασματικόχαρακτήρα, αναφορές «τίτλων» στερούμενες ουσιαστικούπεριεχομένου, αφού η ανάγνωση, η αιτιολόγηση και αντιμετώπιση τουφαινομένου του σχολικού εκφοβισμού δεν εδράζεται στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω με αποτέλεσμα,προτεραιότητα να δίνεται στην καταστολή και όχι στην πρόληψη ενώπαντελής είναι η έλλειψη αναφοράς στον σημαντικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση τουφαινομένου, προφανώς, εξ αιτίας της αντίληψης συγκεντρωτισμού πουδιαπνέει τη φιλοσοφία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τηλειτουργία του σχολείου.

 

  •  το νομοσχέδιο φαίνεται να αγνοεί ότι το φαινόμενο του σχολικούεκφοβισμού δεν γεννιέται στη σχολική μονάδα αλλά μέσα σε ένακαθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο και στην οικογένεια που λειτουργείμέσα σε αυτό (η Υπουργός απάντησε ότι αυτά ρυθμίζονται με άλλεςδιατάξεις, σχετικών νόμων…) με αποτέλεσμα να μην προτείνειουσιαστικά μέτρα παρέμβασης για την ενεργό συμμετοχή των γονέωνκαι της κοινωνίας στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και τηναντιμετώπιση του φαινομένου

 

  • Έτσι, στο νομοσχέδιο δεν αποτυπώνονται δράσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες ούτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας (π.χ. διακήρυξη του σχολείου ενάντια στη βία μεπλαίσιο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και καθηκόντων για όλα τα μέλητης σχολικής κοινότητας, ενεργοποίηση των μαθητών με ανάληψη ρόλου βοήθειας και στήριξης προς τα άλλα μέλη της ομάδας…), ούτεσυνεργασίας και ενεργοποίησης των γονέων.

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με σεβασμό στην εξαιρετική σοβαρότητα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο δεν επιτρέπεται να αποτελεί φθηνό πρόσχημα κοντόφθαλμων προεκλογικών σχεδιασμών καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να μην προχωρήσει στην ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και να προχωρήσει σε ουσιαστικ όδιάλογο με την επιστημονική-εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο κοινωνίας, οικογένειας και σχολείου

Aπεργούν για τα #Τέμπη την Τετάρτη 8 Μαρτίου

Χαιρετίζοντας τις κινητοποιήσεις που απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία της 8ης Μαρτίου 2023 και στη συγκέντρωση στις 12:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα», αναφέρει η ΔΟΕ και προσθέτει:

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας μπορούμε να δείξουμε τη δύναμή μας και την απόφασή μας να μην σιωπήσουμε και να απαιτήσουμε, οργανωμένα, να αποδοθούν οι ευθύνες χωρίς συμψηφισμούς και συγκαλύψεις».

Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία ζητά να παρθούν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστούν σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη τη χώρα, με επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, να διαμορφωθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του κράτους και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, να πραγματοποιηθούν άμεσα αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του κράτους και να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία, από κρατικό φορέα και πρωτόκολλα ενεργειών που αφορούν τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας των σχολικών μονάδων.

 

Διαβάστε επίσης:

“Η Ρούλα Πισπιρίγκου ψύχραιμα μας είπε ότι κάτι συμβαίνει” – Γιατρός καταθέτει για την ανακοπή της Τζωρτζίνας

«Χάλκινος» Κομοτηναίος μαθητής της Β Λυκείου στην 40η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα γενέθλιά του αγκαλιά με τον γιο και την κόρη του