Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 2024- 25: Τι προβλέπεται για τη λειτουργία τους; Η εγκύκλιος

Νηπιαγωγείο

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 2024- 25: Τι προβλέπεται για τη λειτουργία τους; Η εγκύκλιος

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για ωράρια, τμήματα, κανόνες υγιεινής κλπ.

Την εγκύκλιο για τις ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024- 2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024, δημοσίευσε σήμερα ο γ.γ. του ΥΠΑΙΘΑ κ.Ι.Κατσαρός.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2024-2025

Λήξη μαθημάτων 2023 – 24

Ημέρα λήξης των μαθημάτων είναι η 14η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή κατά την οποία αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό.

Η εγκύκλιος: