Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020-21: 3 διευκρινίσεις που πρέπει να προσέξουν ΟΛΟΙ όσοι κάνουν αίτηση για voucher

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020-21: 3 διευκρινίσεις που πρέπει να προσέξουν ΟΛΟΙ όσοι κάνουν αίτηση για voucher

Η ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση και ορθή ενημέρωση των δικαιούχων των voucher για τους παιδικούς σταθμούς 2020-21 εξέδωσε 3 διευκρινίσεις που πρέπει να ξέρουν όλοι οι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση:

    • Δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Άρθρο 2, σελ. 12)

Σύμφωνα με το Άρθρο 34, παρ. 4. «Ρύθμιση θεµάτων δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης» του Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ133/Α’/14.7.2020), η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η
Δεκεµβρίου του έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι
υποχρεωτική σε όλη τη Χώρα. Για τα νήπια που συµπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4)
ετών, σύµφωνα µε την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος
2018-2019. Όλως εξαιρετικά, αναστέλλεται µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους
2021-2022, η έναρξη εφαρµογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης για τους Δήµους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου.»

Οδηγία ΕΕΤΑΑ: Όσες αιτούσες διαμένουν στους δήμους: Αθηναίων, Ζωγράφου,
Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης, της Αττικής, και Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης,
μπορούν να εγγράψουν τα τέκνα τους τα γεννηθέντα το έτος 2016, σε παιδικούς
σταθμούς και άλλων Δήμων.

  • Η δομή «δεν αναπτύσσει δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένωνεγκαταστάσεών της (ξένες γλώσσες, αθλήματα κλπ» (Άρθρο 8, παρ. 5 δ), σελ. 27)

Οδηγία ΕΕΤΑΑ: Όπως ορθά αναφέρεται στο άρθρο 3.2, δ), σελ. 14, το σημείο αυτό
αφορά στα ΚΔΑΠ, και όχι στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, κάποιοι από τους οποίους εφαρμόζουν προαιρετικά προγράμματα στους χώρους αυτούς
(κολυμβητήρια, σχολές χορού, καράτε κλπ)

  • Μητρώο φορέων / δομών (άρθρο 8)

    Εκτιμάται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η εφαρμογή του Μητρώου Φορέων/δομών, για να δέχεται τις αιτήσεις τους.

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΣΧ.ΧΡ.2020-1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ

Ροή Ειδήσεων