Πανελλαδικές 2024: Οι 8 αλλαγές στην εξέταση των Ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές 2024

Πανελλαδικές 2024: Οι 8 αλλαγές στην εξέταση των Ειδικών μαθημάτων

Μετά από απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη.

Οκτώ τροποποιήσεις στη διαδικασία εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα, προβλέπει απόφαση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τς ακόλουθες τροποποιήσεις

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 (Β’ 1538) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

1Η ΑΛΛΑΓΗ

1) Το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, εξετάζονται σε ένα από τα εξής ει- δικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

θ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη- νών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης».

2Η ΑΛΛΑΓΗ

2) Στο άρθρο 2 «Τρόπος εξέτασης ειδικών μαθημάτων» του Κεφαλαίου Α’, διαγράφονται οι περιπτώσεις Β: «Β. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Αρμονία γίνεται […] υποχρεωτικού αρμονίας» και Γ: «Γ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων περιλαμβάνει […] και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της», και οι περ. Δ και Ε μετονομάζονται σε περ. Β και Γ αντίστοιχα.

3Η ΑΛΛΑΓΗ

3) α) Στο άρθρο 3 «Υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ», η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, ημερήσιων ή εσπερινών, ή απόφοιτοι προηγούμενων ετών, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), δηλώνουν την επιθυμία τους στην Αίτηση- Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβάλλονται υποχρεωτικά το ίδιο έτος στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ΤΕΦΑΑ, καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετική αίτηση και να προσέλθει σε μία και μόνο Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας εντός της προθεσμίας διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της παρ.1 της περ. Β του άρθρου αυτού στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί και εφοδιάζεται με το δελτίο υποψηφίου για τα ΤΕΦΑΑ. Η δήλωσή του αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.

Ο υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας πρέπει να προσκομίσει: α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες, β) το δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων και γ) είτε i) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας, από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό, είτε ii) αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης, είτε| iii) βεβαίωση ικανότητας στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει κριθεί κατάλληλος από τις Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

4Η ΑΛΛΑΓΗ

4) Τα άρθρα 5 και 6 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 5
Πρόγραμμα εξετάσεων

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έως και την 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης και η ώρα εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσμία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 6 Εξεταστικά κέντρα

1. Τα ειδικά μαθήματα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης εξετάζονται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνται για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων σε κάθε ειδικό μάθημα μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται από τα Μ.Μ.Ε.

2. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών γίνεται σε εξεταστικά κέντρα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με απόφαση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. και ανακοινώνονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος αυτού. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται στα Ε.Κ. αλφαβητικά οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση – δήλωση σε λύκειο της οικείας Διεύθυνσης και έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο παραπάνω μάθημα. Επίσης με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100). Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου αυτής υποψήφιοι που προέρχονται από λύκεια νησιωτικών ή και άλλων περιοχών της χώρας, στις οποίες υπάρχουν ειδικές συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορούν να εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο άλλης Δ/νσης Δ.Ε., που ορίζεται και ανακοινώνεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος αυτού, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε συνεργασία με τις οικείες Δ/νσεις Δ.Ε.».

5Η ΑΛΛΑΓΗ

5) Τα άρθρα 8 και 9 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 8
Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Επιτηρητές

Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων καθώς και οι ομάδες επιτηρητών συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης.

Για τις αρμοδιότητες των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων, την επιτήρηση, τη διαβίβαση των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 9
Εξέταση στα ειδικά μαθήματα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Όσοι από τους υποψηφίους ανήκουν στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα με τον οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

2. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. Δ και Γ i) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β ́ 897) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξετάζονται μόνο γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται γραπτά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΚΕΔΑΣΥ. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’ λεπτά.

3. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 26-2-2021 (Β ́ 897) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξετάζονται προφορικά στα Βαθμολογικά Κέντρα από την οικεία Επιτροπή Εξέτασης. Κατά την εξέταση των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» που απαιτούν σχεδιαστική αποτύπωση, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης εφόσον από την πορεία διαπιστώσει ότι υπάρχει δυσκολία ως προς την κατανόηση των οδηγιών που δίνονται, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την σχεδιαστική απόδοση.

4. Η ένταξη των υποψηφίων στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γίνεται για το σύνολο της εξεταστικής διαδικασίας με σχετική αίτηση στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης.

5. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων. Κατ’ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διαβιβάζονται μέσω του αρμόδι- ου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε Λύκεια της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών- βαθμολογητών.

6. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης».

6Η ΑΛΛΑΓΗ

6) Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων

1. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 9  της απόφασης αυτής λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.), στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή των γραπτών στα Β.Κ.

2. Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), την οποία αποτελούν:

α) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των Πανεπιστημίων ή Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος.

β) Τρία (3) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων ή Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α’, των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34 και ΠΕ81, ως μέλη, εκ των οποί- ων ο ένας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε..

3. Με απόφαση της Επιτροπής κάθε Β.Κ. ορίζονται προϊστάμενοι των ομάδων βαθμολόγησης, από μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων, αντίστοιχης ειδικότητας ή Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α’, των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34 και ΠΕ81. Για την εξέταση ή βαθμολόγηση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής Γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπα- νίας ή μεταφραστές της Ισπανικής Γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή καθηγητές της Ισπανικής Γλώσσας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με απόφαση του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό για επικουρία του έργου της Ε.Β.Κ., και δύο (2) άτομα για τον καθαρισμό των χώρων του Β.Κ.

4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο ειδικού μαθήματος του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

5. Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τον γραπτό βαθμό του ειδικού μαθήματος, την ηλεκτρονική του καταχώρηση και την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 13
Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Σε κάθε Β.Κ. ειδικών μαθημάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσης, με απόφαση του προέδρου του συγκροτείται επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, την οποία αποτελούν:

α) Ο πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως Πρόεδρος.

β) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ ή Β’ ως μέλη, που προέρχονται ανά τρεις από τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34 ή ΠΕ81 και εκ- παιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ιταλικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας ή μεταφραστές της Ιταλικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών, εκ των οποίων οι δύο ως εξεταστές βαθμολογητές και ο τρίτος ως αναβαθμολογητής. Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στα ειδικά μαθήματα.

Ο ορισμός μελών ως εξεταστών βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών των ανωτέρω αναφερομένων κλάδων γίνεται εφόσον στην οικεία επιτροπή έχουν υποβληθεί αιτήσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για εξέταση σε συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών εξεταστών ή αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξετασθούν.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων, εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων.

2. α) Στα βαθμολογικά Κέντρα και στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων όταν αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρευρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αντίστοιχα, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β) Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρόν μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

3. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε ειδικό μάθημα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτήν από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 14
Ομάδες βαθμολογητών – αναβαθμολογητών

1. Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές. Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές ορίζονται μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ ή μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ειδικότητας με το βαθμολογούμενο μάθημα, ή Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε, με βαθμό Α’ ή Β’ των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34 και ΠΕ81. Ειδικά ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές εκτός των ανωτέρω ειδικοτήτων, για τα ειδικά μαθήματα «Ιταλικά» και «Ισπανικά» μπορεί να ορίζονται και εκπαι- δευτικοί λειτουργοί Δ.Ε των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας αντίστοιχα, ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας ή Ισπανίας κατά περίπτωση ή μεταφραστές της Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας των Υπουργείων Εξωτερικών ή καθηγητές της Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά περίπτωση.

2. Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της Κ.Ε.Ε.Μ.

3. Ο αριθμός των ομάδων αξιολόγησης, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρέπει να βαθμολογηθούν, ώστε ο καθένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα από πεντακόσια (500) γραπτά δοκίμια, από τα οποία διακόσια πενήντα (250) σε πρώτη διόρθωση και διακόσια πενήντα (250) σε δεύτερη. Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει περισσότερα από τετρακόσια (400) γραπτά δοκίμια».

7Η ΑΛΛΑΓΗ

7) Το άρθρο 15 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Συγκέντρωση – γνωστοποίηση βαθμών και φύλαξη γραπτών δοκιμίων

1. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου των Ειδικών Μαθημάτων αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών των μαθημάτων, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα των μαθημάτων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

2. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία το Βαθμολογικό Κέντρο στέλνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Λυκείων των υποψ φίων. Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή κάθε Λυκείου αποστέλλουν τα αποκόμματα των τετραδίων στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των υποψηφίων, για τη διαδικασία επίδειξής τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στο άρθρο 16 της παρούσας.

3. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων, πλην των μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» παραδίδονται από την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, στον Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυλάσσονται στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. Για τα μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», τα στελέχη (κόλλες σχεδίασης), παραδίδονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, από την οποία ταξινομούνται και φυλάσσονται μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

4. Το Ι.Ε.Π. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείγματα γραπτών δοκιμίων υποψηφίων, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου».

8Η ΑΛΛΑΓΗ

8) Μετά το τέλος του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β’ προστίθεται άρθρο 16 και 17 ως εξής:

«Άρθρο 16
Επίδειξη αποκομμάτων και γραπτών δοκιμίων

1. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζόμενου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της ανλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του αποκόμματος (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο φωτοτυπίας του αποκόμματος.

2. α. Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών μαθημάτων, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν την διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετά- σεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

β. Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», οι φωτοτυπίες των αιτήσεων των υποψηφίων συνοδευόμενες από συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ και οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη του πρωτοτύπου σε χώρο της Κεντρικής Υπη- ρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘΑ.

Άρθρο 17 Τροποποιητικές διατάξεις
Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαγράφεται η φράση «ΠΕ79», όπου αυτή αναφέρεται».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.